Hakata Station NextTrain

Current Time: 08:31    

Kagoshima Main Line - Mojiko,Shimonoseki bound

08:35 Mojiko - every stop after Fukuma (Regional Rapid)

Kagoshima Main Line - Kurume,Omuta bound

08:36 Huis Ten Bosch (Ltd Express Huis Ten Bosch 3)

Sasaguri Line - Nogata,Orio bound

08:32 Sasaguri

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Nagoya,Tokyo bound

08:39 Tokyo (Nozomi 14)

Kyushu Shinkansen - Kumamoto,Kagoshima-Chuo bound

08:39 Kagoshima-Chuo (Sakura 403)

Hakata-Minami Line - Hakata-Minami bound

09:15 Hakata-Minami (Ltd Express)